meta.skincare

Beauty Center

rujira01

DDHealthyPlus

moonshop

skincare_bysarah

happybeauty.sj

jjjok1988

sumalee2819

Ponystore

BeautyforBuddy

kvkxskincare

must.begood

Dsell31

DDHealthyPlus

KVKX Skincare

Kvkx&Vikkaskincare

por_za

kvkx.skincare

N_Triple_P

KVKXSkincare.com

168seller

Vikka facial skincare

gifts_forlife

koyice123

Skin Need

ร้านที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในการขายสินค้าเครือ KVKXThailand

หมายเหตุ :
1. ร้านดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันผ่านมาตรฐานจากบริษัทจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าในเครือ kvkx นะคะ

2. หากมีการสั่งซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากร้านดังกล่าว แล้วมีปัญหา ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทางบ. จะไม่มีการดูแล สนับสนุนหรือช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นร้านค้าไม่รับรองค่ะ

3. หากซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ ให้ระวังคุณภาพสินค้า หรือของเลียนแบบค่ะ